6971949984 ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ, Πήλιο dimitrisprwias@gmail.com

 

ΑΦΟΙ ΠΡΩΪΑ
Χωματουργικές εργασίες & Εργολαβίες


 

Η εταιρεία Χωματουργικά ΑΦΟΙ ΠΡΩΪΑ ιδρύθηκε πριν χρόνια με έδρα την Τσαγκαράδα Πηλίου με αντικέιμενο τις χωματουργικές εργασίες - εργολαβίες, και από τότε δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος Δημόσιων και Ιδιωτικών χωματουργικών έργων.

 

Χωματουργικές εργασίες
Εργολαβίες
Ανεγέρσεις κτιρίων
Κατεδαφίσεις
Αμμοβολές
Εκσκαφές - Εκβραχισμοί παντός τύπου
Οδοποιίες - Επιχωματώσεις - Διανοίξεις

Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων
Καθαρισμοί οικοπέδων

 

Οικοδομικά υλικά

 

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, αφού προηγηθεί σχολαστική μελέτη, που ακολουθείται πάντα από άριστη εκτέλεση οποιουδήποτε έργου μας ανατεθεί, με την βοήθεια φυσικά του ιδιόκτητου σύγχρονου εξοπλισμού μας.

 

Το προσωπικό της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΡΩΪΑ στην Τσαγκαράδα Πηλίου, είναι άρτια καταρτισμένο και διαθέτει την πείρα και την τεχνογνωσία για οτιδήποτε αφορά στις χωματουργικές εργασίες κάθε είδους, με συνέπεια και επαγγελματισμό.

 

   ενδεικτικά κάποιες από τις δουλειές μας