6971949984 ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ, Πήλιο dimitrisprwias@gmail.com

ΑΦΟΙ ΠΡΩΪΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΗΛΙΟ

Αναλαμβάνουμε κατεδαφίσεις, εκβραχισμούς, όλων των ειδών τις εκσκαφές, καθαρισμούς οικοπέδων & διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. Η έδρα μας είναι στη Τσαγκαράδα Πηλίου.

ΑΦΟΙ ΠΡΩΪΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΗΛΙΟ

Η εταιρεία Χωματουργικά ΑΦΟΙ ΠΡΩΪΑ, έχει ως κύριο της αντικείμενο τις χωματουργικές εργασίες παντός τύπου εξυπηρετώντας το Πήλιο και όλο το Βόλο. Η έδρα μας βρίσκεται στην Τσαγκαράδα. Στην πολύχρονη πορεία μας έχουμε αναλάβει υπεργολαβικά την εκτέλεση μεγάλων έργων.